KUNIGO NAPOLEONO NORKŪNO KNYGOS ,,MYLIU, MYLĖJAU IR MYLĖSIU“ PRISTATYMAS REŠKUTĖNŲ KAIMO BIBLIOTEKOJE

KUNIGO NAPOLEONO NORKŪNO KNYGOS  ,,MYLIU, MYLĖJAU IR MYLĖSIU“ PRISTATYMAS REŠKUTĖNŲ KAIMO...

Reškutėnų kaimo bibliotekoje pristatyta kunigo Napoleono Norkūno knyga ,,Myliu, mylėjau ir mylėsiu“. Knygos sudarytoja, Reškutėnų muziejaus muziejininkė Viktorija Lapėnienė, kūrybos rinktinė skiriama Nepriklausomybės kovų atminimo metams. Knygą išleido UAB „Utenos Indra“  leidykla – spaustuvė.
Šventinis renginys prasidėjo šv. Mišiomis Reškutėnų Šv. Izidoriaus bažnyčioje, jas už a. a. kunigą Napoleoną Norkūną aukojo jo Ekscelencija vyskupas Jonas  Kauneckas, ir  Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapijos klebonas  Stanislav Matiukevič.
Kunigas Napoleonas Norkūnas gimė Narkūnėlių kaime, Obelių parapijoje, Rokiškio rajone. Mirė 1984 m., palaidotas Obelių kapinaitėse, šalia motinos. Kunigas N. Norkūnas į Reškutėnų parapiją atvyko 1970m., čia kunigavo keturiolika metų. Jis dirbo ne tik pastoracinį darbą, bet ir daug rašė. Yra sukūręs nemažai eilėraščių, prozos, parašęs mokslinių straipsnių, dienoraščių. Pasirašinėjo ,,Šilų Jono“ slapyvardžiu.
Renginyje dalyvavo gražus būrys svečių, kraštiečių, mokytojų, kultūros darbuotojų, vietinių gyventojų.
Knygos sudarytoja Reškutėnų muziejaus muziejininkė Viktorija Lapėnienė apie 40 metų saugojusi kunigo N. Norkūno rankraščius, kuriuos, kunigo prašymu jai perdavė giminės, kalbėjo apie knygos gimimą: ,,Rankraščius saugojau namuose, - dabar saugau muziejuje. Dažnai kirbėjo mintis, kodėl savo kūrybos rankraščius jis patikėjo man? Turbūt tikėjo, kad kada nors juos išleisiu“- mintimis dalinosi  Viktorija Lapėnienė
Šioje kūrybos rinktinėje spausdinama tik nedidelė dalis kunigo kūrinių. Renginio metu veikė N. Norkūno rankraščių paroda, taip pat buvo eksponuojama jo disertacija ,,Lietuviškas katekizmas“, bei religiniai leidiniai ,,Rūpintojėlis“ ir ,,Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“.
Jo Ekscelencija vyskupas Jonas Kauneckas kalbėdamas apie kunigą Napoleoną Norkūną ir kitus dvasininkijos atstovus pažymėjo, kad tai kas juos sieja yra dvasinis ryšys, ėjimas tuo pačiu  keliu.
Tautodailininkas skulptorius, Švenčionių rajono garbės pilietis Juozapas Jakštas dalijosi savo prisiminimais apie pažintį, bei bičiulystę su kunigu.  Tautodailininko Juozapo Jakšto rankomis nuglostyti ir jų šiluma sušildyti anuomet bažnyčios šventorių puošė vartai, tačiau, deja, gaila, bet šis kūrinys liko tik nuotraukose. Tęsiant gražius prisiminimus apie kunigą Napoleoną Norkūną, Juozapas Jakštas pasiūlė juos įamžinti atminimo lenta prie senosios klebonijos, kuri Reškutėnuose dar tebėra ir galbūt perkelti bažnytines relikvijas saugomas Reškutėnų muziejuje, ar įrengti kunigo Napoleono Norkūno atminimui ekspoziciją, kurioje šalia kitų dokumentų būtų eksponuojami ir jo kūrybos rankraščiai, bei kitų čia tarnavusių kunigų fotonuotraukos, bei bažnytinės relikvijos.
Renginyje dalyvavo leidinio ,,Rūpintojėlis“ vienas iš leidėjų  Dr. Donatas Stakišaitis, kuris dalijosi prisiminimais apie bendradarbiavimą pogrindyje sovietmečiu leistuose religiniuose leidiniuose.
Aktorius Virgilijus Kubilius perskaitė Lietuvos katalikų kreipimąsi į popiežių, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę.
Gražiais, graudžiais prisiminimais dalijosi mūsų kraštietė,  aktyviai dalyvavusi Lietuvos katalikų „Bažnyčios kronika“ leidyboje Kazytė Drūteikaitė – Jarošienė, kuri spausdino klebonijoje pogrindinę medžiagą ir viską ką klebonas patikėjo.  Žinoma, tai buvo be galo pavojinga, ir viskas turėjo likti paslaptyje .
Švenčionių  rajono savivaldybės vardu sveikinimo žodį tarė Nalšios muziejaus direktorės pavaduotoja, Vilniaus apskrities regioninės kultūros Tarybos pirmininkė, Dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė.
Šventėje dalyvavo kunigo kūrybos rinktinę išleidusios  UAB  „Utenos Indra“  leidyklos – spaustuvės atstovai:  Audronė Jurelytė ir Ritutė Veličkaitė-Petrovienė.
Knygos sudarytoją Viktoriją Lapėnienę sveikino Reškutėnų muziejaus įkūrėjo I. Kazakevičiaus giminaitės – Aldutė ir Danutė, ūkininkas, elnių augintojas Juozapas Macijauskas. Renginyje dalyvavo gražus būrys mokytojų, kurie taip pat tarė nuoširdžius padėkos žodžius: Juozapas Juodagalvis, Bronius Lazoraitis, Vilhelmina Urbonienė, Irena Ulevičienė, Janina Balčiūnaitė, Vanda Veličkienė,  Janė Martinkėnienė - savo pedagoginį kelią pradėjusi Vaiciukiškės mokykloje, taip pat turėjo daug gražių prisiminimų, šiltų padėkos žodžių. Renginio metu prisiminimų mintimis dalinosi zakristijonas Kazimieras Pranskus, tarnavęs prie kunigo Napoleono Norkūno ir dar patarnaujantis iki šiol. Jo sūnus, vargonininkas Kazimieras Pranskus irgi turėjo  gražių prisiminimų ir padėkos žodžių
Dažni renginių Reškutėnuose svečiai Albinas ir Genutė Cibulskai džiaugėsi nauja knyga, su gėlėmis ir gražiais prisiminimais atvyko Maltos Ordino Švenčionėlių grupės veiklos organizatorė Aldona Garlienė.
Kunigo Napoleono Norkūno kūrybą skaitė: Jolanta  Pranskuvienė ir Milda Sivickienė.
Muzikinius kūrinius atliko: Šventos kaimo bibliotekos-filialo bibliotekininkė Angelė Misiūnienė bei Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokinės: Urtė, Austėja ir Raminta (mokytoja Jurgita Antonovienė).

Kraštietė, juostų audėja Birutė Rainienė dalijosi gražiais prisiminimais iš vaikystės apie dalyvavimą šv. Mišiose su močiute, Reškutėnų Šv. Izidoriaus bažnyčioje. Birutė kartu su vyru Albinu sveikindami atliko muzikinį kūrinį .

Ignas, Paulius ir Agotėlė  Pranskai šventės metu įteikė svečiams gėles, bei knygas, kurių išdalinta 68 egzemplioriai. Svečių priėmimu, bei stalo serviravimu rūpinosi Jolanta Pranskuvienė, Milda Sivickienė, Rima Rimašienė, Silvija Statkutė, Halina Pauliukėnienė. Žymantas Saulis gerą pusdienį kepė avienos šašlyką, kuris ypatingai patiko svečiams. Aldona Garlienė, Angelė Šimanskienė šventei iškepė nuostabaus skonio pyragus.  Danutė Saulienė suspaudė naminius lietuviškus sūrius.
Buvo smagu visiems svečiams ir kraštiečiams, pasidalinti savo prisiminimais, bei pabūti drauge, pasidžiaugti nauja knyga,  kartu sukurtoje šventėje.
Knygos pristatymo šventės organizatoriai: Reškutėnų  kaimo bibliotekos-filialo ir Nalšios muziejaus Reškutėnų filialo darbuotojos, renginio rėmėjas ūkininkas Kazimieras  Pranskus  ir jo šeima.

Parengė: Dangira Lapėnaitė, Reškutėnų kaimo bibliotekos – filialo bibliotekininkė.
Nuotraukų autoriai: Silvija Statkutė, Rimantas Šimanskis, Arūnas Antanavičius, Laima Lapėnaitė, Regina Mikštaitė-Čičiurkienė, Žymantas Saulis.

Skaitmeninio raštingumo mokymai
Prisijungusi Lietuva
Knygų kalėdos
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas