O nas

Biblioteka w Święcianach została założona dopiero w 1940 r., aczkolwiek jej początków można dopatrzeć się znacznie wcześniej. Wiadomo, że już w latach 1416-1420 przy wybudowanym kościele działała szkoła, w której uczono młodzież śpiewu religijnego, później założono szkołę pijarów. Przy tych szkołach działała biblioteka o charakterze zamkniętym. Na podstawie źródeł historycznych w latach 1804-1810 przy założonym gimnazjum i szkole parafialnej działały czytelnie o charakterze zamkniętym, lecz od XIX w. zaczęto już zakładać biblioteki publiczne.  W 1860 r. w Święcianach działała biblioteka społeczna. W bibliotece były dwa działy czynne przez cały dzień, za korzystanie z niej należało co roku zapłacić 5 rubli. Władze carskie w 1863 r. bibliotekę zamknęły. Później biblioteki działały przy szkołach, klubach i kościele. W 1934 r. została założona biblioteka publiczna, w 1940 r. – państwowa biblioteka publiczna, w 1943 r. biblioteka została spalona.
Dzieje Biblioteki Publicznej samorządu rejonu rozpoczynają się 4 sierpnia 1944 r. Wtedy w zbiorach bibliotecznych znajdowały się 4 tysiące książek, korzystało z niej 700 czytelników. Później, w 1977 r. została stworzona centralizowana sieć bibliotek rejonu, łącząca Bibliotekę Centralną i jej filie wiejskie. Po ogłoszeniu niezależności Litwy zaczęto wcielać w życie ustawę Republiki Litewskiej dotyczącą bibliotek – zmianom uległa sieć bibliotek rejonu, biblioteka otrzymała dawną nazwę. Obecnie mieszkańców rejonu obsługuje 20 bibliotek – jest to Biblioteka Publiczna samorządu rejonu święciańskiego (Švenčionių r.), 2 biblioteki miejskie - filie w Pabradė i Švenčionėliai, 17 bibliotek – filie wiejskie. Z usług bibliotek rejonowych korzysta 31% mieszkańców, w 2015 r. liczba użytkowników bibliotek stanowiła 7 700 osób, w zgromadzonych zbiorach znalazło się 202 129 egz. publikacji - książek, publikacji informatycznych, elektronicznych, popularnych czasopism i dzienników.
W ciągu roku Bibliotekę Publiczną odwiedza około 34 tysięcy osób, wypożyczono ponad 42 tys. publikacji.
Dzisiaj Biblioteka Publiczna to centrum świadczenia usług informacyjnych i rekreacyjnych .

Od 2002 roku w bibliotece zainstalowano sieć komputerową i łącze internetowe. Od końca 2007 roku Biblioteka Publiczna włączyła się do projektu „Bibliotekos pažangai“ („Biblioteki w dziele innowacji“), wspieranego przez Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej, w celu zachęcania ludności do aktywnego korzystania z technologii informacyjnych.

Od 2004 r. biblioteka uczestniczy w programie Litewski Zintegrowany System Informacyjny Bibliotek (LIBIS).

Biblioteka gromadzi, rejestruje wszystko, co się pisało i pisze o miejscowości oraz udziela szczegółowej informacji o kraju święciańskim. Od  2008 r. rozpoczęto rozpowszechnianie materiałów karjoznawczych w internecie, włączono się do ciągłego projektu powiatu wileńskiego „Vilnijos vartai" (www.vilnijosvartai.lt )
Centrum infomacyjne delegacji litewskiej UE założyło stoisko z literaturą dotyczącą Unii Europejskiej.  

W latach 2015 – 2016 został zrealizowany projekt Biblioteki Narodowej im. M. Mažvydasa „Bibliotekos pažangai 2“ („Biblioteki w dziele innowacji 2“) - „Założenie centrum technologii informacyjnych „Failiukas“ i działalność bibliotek“.