Usługi płatne

•Wystawienie karty czytelnika i jego duplikatu;
•Wypożyczanie publikacji z bibliotek zagranicznych (Wypożyczalnia Międzybiblioteczna);
•Kopiowanie dokumentów;
•Biurowe zszywanie dokumentów;
•Komputerowe drukowanie tekstów (przez bibliotekarza);
•Laminowanie dokumentów;
•Skanowanie dokumentów.