Knygos apie Švenčionių kraštą


  2023
Laiko labirintuose : Nijolės Genytės socialinės globos namų šešių dešimtmečių akcentai / [sudarytojai Vytautas Vigelis, Genutė Paukštienė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2023. – 407, [1] p.
 

Jakštas, Juozapas. Dievdirbio pamąstymai : [darbų albumas su prisiminimais, recenzijomis]. – Utena : Utenos Indra, 2023. – 254, [2] p.

Pažinkime Dubingos žemę / [Jonas Vainauskas]. – Švenčionys : [Firidas], 2023. – 124 p.

  2022
Vilutytė, Angėlė. Gimtinės kalbos lobiai. – Vilnius : Versmė, 2022. – 247, [1] p.
  2021
Švenčionių rajono veterinarijos istorija. – Švenčionys : [Firidas], 2021. – 64 p.
Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje . – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. –  582, [1] p.
Zabielskas, Vytautas. Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos. – Vilnius : [V. Zabielskas], 2021. – 503, [1] p.
Lapėnienė, Viktorija. Mokytojau, leisk tau nusilenkti. – Švenčionys : Firidas, 2021. – 163 p.

Kondratas, Benjaminas (1933–) . Kūrėjų pėdsakais
Kn. 21 : Vilniaus ir Švenčionių krašte. – Vilnius : Karminas, 2021. – 338 p.

 

  2020
Čebručenko, Ramunė. Švenčionėliai. – 2-asis papild. leid. – Vilnius : Petro ofsetas, 2020. – 152 p.
Istorinės Švenčionių rajono vietos : [albumas] / [sudarytoja ir teksto autorė Nadežda Spiridonovienė]. – [Vilnius] : Firidas, 2020. – 207, [1] p.
Trimonienė, Rita Regina. Išlikti ir nepalūžti. Švenčionių krašto šviesuoliai. – Švenčionys : Firidas, 2020. – 131 p.
  2019
  Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai 100. – Švenčionys, 2019 (Vilnius: Petro ofsetas). – 127, [1] p.  
Mūsų istorija gyvai : / [sudarytoja Laimutė Stūglienė]. – Švenčionys : Firidas, 2019. – 216 p. 
  2018
 

Barzdėnas, Jonas. 100 Švenčionijos gamtos perlų: / [ Barzdėnas, Rimantas Nalivaika]. – Kaunas : Lututė, 2018. – 116, [4] p.

Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2018. – 391, [1] p.


Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika. D. 5. – Švenčionys : Firidas, 2018. – 204 p.


Žilėnas, Antanas. Parubežys ir parubežiniai. – Vilnius : Petro ofsetas, 2018. – 2 d.
D. 1. - 2018. – 426, [1] p.
D. 2. - 2018. –  511, [1] p.

  2017

Pokaris: / medžiagą surinko ir knygą sudarė Kęstutis Grigaliūnas, D.2 : 1945 : [1945 01 01 - 1945 12 31 laikotarpiu sovietų represinių struktūrų suimtų asmenų veidų archyvas ir biografijos]. – 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). – 291, [1] p. 
Čebručenko, Ramunė. Švenčionėliai. – Vilnius : Petro ofsetas, 2017. – 103, [1] p.
Lapėnas, Kazys. Šaukiu dienas sugrįžti atgalios… : [eilėraščiai]. – [Švenčionys] : [Firidas], 2017. – 136 p. 
Pabradė / sudarytojai Kęstutis Marcinkevičius, Laima Markauskienė. – Vilnius : Versmė, 2017 (Vilnius : Standartų sp.). – 476,[2] p.
Savickaitė, Dalia. Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji: straipsnių rinkinys apie kūrybingus žmones, jų laiką ir aplinką /. – Utena : Utenos Indra, 2017. – 271, [1] p. : iliustr., portr. ; 21 x 24 cm. – Bibliogr.: p. 268.
Gečys, Valdas. Žeimenos vingiuose: [žuvininkystės istorija Rytų Lietuvoje]. – Vilnius : Lietuvos hidrobiologų draugija, 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). – 87, [1] p. : iliustr.
  2016

Švenčionys laiko tėkmėje. – Švenčionys : [Firidas] . –  [2016]. – 138 p.
  Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika. IV dalis. – Vilnius: Firidas. – 2016. – 204 p.
Tumėnas, Stasys. Švenčionių rajono sąjūdis. – Švenčionys : Firidas, 2016. – 44 p. 
  2015
Švenčionių krašto sutartinės [Vaizdo įrašas]: trys kartos. – [Švenčionys] : Nalšios muziejus, 2015. – 1 vaizdo diskas (DVD) (27 min., 20 sek.) 
  Kapačinskienė, Nijolė. Lietuviška mokykla Švenčionėliuose, 1915-2015. – Vilnius : [ADAMOS LT], 2015. – 48, [2] p. 
  Gyvoji istorija / sudarytojai Nancy Hanssen, Diana Galatiltienė, Laima Juodagalvienė, Loreta Chaleckienė. – Švenčionys : Firidas, 2015. – 138 p.
  Švenčionėlių šv. Edvardo parapijos ir švč.Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios istorija/ parengė Ramunė Čebručenko. – Švenčionys : Firidas, [2015]. – 36 p.
   2014

Vygintas, Bubnys, Julija, Normantienė. Paštas Lietuvoje…. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, Kn. 1: Paštas Lietuvoje iki 1918 metų: siuntos, antspaudai, žymos. – [2014]. – 338, [2] p. 

 

Vygintas Bubnys, Julija Normantienė. Paštas Lietuvoje.... – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, Kn. 2: Paštas Lietuvoje 1918-1940 metais: valstybės pašto kūrimas ir veikla, ženklų leidyba. – [2014]. – 581, [2] p.

 

 

Švenčionių krašto dvarai ir dvarvietės : istorinė atmintis ir dabartis/ [sudarė ir parengė Rasa Ignatova], 2014 (Švenčionys : Firidas). – 108 p.

  Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika . III dalis. – Vilnius: Firidas. –  2014. – 225, [1] p.
  Mikštaitė-Čičiurkienė, Regina. Herding culture in Lithuania in the 20th and early 21st century = Piemenavimo kultūra Lietuvoje XX amžiuje - XXI amžiaus pradžioje: summary of doctoral dissertation : humanities, ethnology (07 H) /. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos Leidybos skyrius, 2014. – 29, [1] p.
  Meno istorija ir kritika. T. 10 (1). – Kaunas, 2014. – 104 p.
 

Švenčionių bažnyčios ir parapijos istorija / [Bukėnas Sigitas]. –  Švenčionys, 2014. – 52 p.

  2013
Švenčionių Krašto amatai, 2013: [Tarptautinio bendradarbiavimo projektas '' Senieji Amatai Šiandien (Saš)] : [katalogas]. – [Vilnius] : [UAB '' Greita spauda''], 2013. – 118 p.
  Kandrotienė, Danguolė,  Kandrotas, Vytautas. Ypatinga Lietuva: keliaujame po saugomas teritorijas. – Kaunas: Terra Publica, 2013. – 320 p. 
  Girininkas, Algirdas. Lietuvos archeologija .T. 2 : Ankstyvasis metalų laikotarpis. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). –  299, [1] p. 
Girininkas, Algirdas. Lietuvos archeologija.T. 3 : Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 750, [1] p.

  Balkutė, Rita. Galia užburti. – Vilnius: VŠĮ Ritos Balkutės fondas, 2013 . –  704 p.
  Ikamas, Aleksandras,  Mačiekus, Venantas. Tradicinis Lietuvos kaimas. – Vilnius: Versus aureus, 2013. – 285, [1] p.
  Vaičėnas, Balys. Partizano sąsiuviniai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013 . –  553, [1] p.
  Viliūtė, Jūratė, Kirdeikienė, Gaila. Lietuviai ir muzika Sibire. – Vilnius: Lietuvių kompozitorių sąjunga, 2013. – 694 , [1] p., + 1 garso diskas (CD)
  2012
  Lietuvos dvarų sodybų atlasas. I:. Šilalės rajono savivaldybė/ [sudarė Rasa Butvilaitė]. – Vilnius, 2012 . -272 p.
 

Semaškaitė, Ingrida. Atgimę dvarai. – Vilnius : Algimantas, 2012. – 335, [1] p.

  2011
Karmonas, Antanas. Matematikos aruodų turtintojai. – Utena : Utenos Indra, 2011. – 318, [1] p.
  Purvinas, Martynas. Rytų Lietuvos kaimų istorinė raida: mokslo monografija. – Kaunas: Technologija, 2011. – Kn. 1, p. 707,[1] p.
  Laiko tėkmės neištrinti vardai: Žymūs Švenčionių krašto žmonės / sudarė Gerda Urbonienė, Vytautas Rimšelis. – Švenčionys: Firidas, 2011. – D. 1.- 88 p.
  2010
  Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2010.- 535 p.
  Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika . II dalis. – Vilnius: Firidas, 2010. – 229 p.
  2009
  Ašmenos, Svierių, Švenčionių apskričių getai: kalinių sąrašai, 1942 : almanacho "Žydų muziejus" priedas / [sudarytojos Irina Guzenberg, Olga Movšovič, Jevgenija Sedova. – Vilnius : Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2009. –  718, [2] p.
  Cirkliškis – iškili Nalšios dalis: informacinis leidinys apie Cirkliškį / parengė Bronius Lazaraitis. – Švenčionys, 2009. – 8 p.
  Ežerų sietuva- 2009, tarptautinis liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalis = The Range of Lakes-2009 International folk music and dance festival : [programa ir trumpos žinios apie dalyvius / sudarytojas Gediminas Gricius]. – Vilnius : Atkula, [2009]. – 22 p.
  Nalšios muziejaus audiniai: katalogas / [sudarė ir parengė Inga Kujalienė]. – [Vilnius]: Firidas, 2009. – 153 p.

Girininkas, Algirdas.
Lietuvos archeologija.T. 1 : Akmens amžius. – [2009] (Vilnius : Logotipas). – 327, [1] p. 


  Lietuva, 1009-2009 / [sudarytojai Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. – 702 p.
  2008
  Karmonas, Antanas. Lietuvos pakrašty. – [Vilnius: Firidas], 2008. – 176 p.
  Vylutytė, Angelė. Kaltanėnų šnektos žodynas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008.- XXII, 436p.
  2007
  Juodgalvis, Jonas, Lekavičius, Vytautas. Juos pašaukė Tėvynė. – Ignalina : Maketavo ir spausdino VĮ "Visagino poligrafija", 2007. – 300 p.
Kretuonys prie Kretuono: [pažintinės literatūros leidinys / parengė Vanda Stanevičienė ; nuotraukos Algio Jakšto ir Rimanto Nalivaikos]. –  Švenčionys : Fridas, [2007]. – 14 p. 

   Jučas,  Mečislovas. Lietuvos parapijos XV-XVIII a. –  Vilnius : Aidai, 2007.  – 199 p.  
  Kuodys, Modestas.  Varniai, Dimitravas, Pabradė: koncentracijos ir priverčiamojo darbo stovyklos Lietuvoje 1927-1940 m. – Vilnius : Versus aureus, 2007. – 208 p.
  Mikštaitė-Čičiurkienė, Regina. Piemenavimas Švenčionių krašte XX a.: monografija. – Švenčionys:  Firidas, 2007. – 128 p.
  2006
   Barzdėnas, Jonas. Labanoro girioje. – Kaunas: Lututė, 2006. – 144 p.
   Lapėnienė, Viktorija. Mažoji Reškutėnų kronika. – Vilnius: Firidas, 2006. – 150 p.
  Stankevičienė, Janina. Julius Sinius - Vilniaus krašto muzikas. – Vilnius: Artaviva, 2006. – 71 p.
  Striužas, Valdas. Ąžuolų kalbėjimas Lietuvai: menininko, kryždirbio, ąžuolų skulptoriaus Juozapo Jakšto kūryba. – Vilnius: Diemedis, 2006. – 392 p.
  Striužas, Valdas. 1941 metų sukilimas Rytų-Pietų Lietuvoje: lietuvių karių ir partizanų 1941 metų sukilimas buvusioje Švenčionių apskrityje, Vilniuje, Varėnos-Valkininkų, Alytaus krašte . – Vilnius: Žaltvykslė, 2006. – 428 p.
  2005
  Juodagalvis, Jonas. Švenčionių krašto savanoriai 1918-1920 metais: biografinis žinynas. – Vilnius : Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005. – 236 p.
  Karmonas, Antanas. Lietuvių genties didkelis (Šiaurės Rytų Lietuva). – Vilnius: Firidas, 2005. – 264 p.
  Lapėnienė, Viktorija. Kryžių sakmė. – Vilnius: Firidas, 2005. – 112 p.
Surwiło, Jerzy. Zdarzenia, fakty, anegdoty: spacerkiem z Marszałkiem po Żmudzi, Wilnie i Wileńszczyźnie. – Wilno : Margi raštai, 2005. – 183, [1] p.
  2004
  Lapėnienė, Viktorija. Išgirskime amžių kuždesį. – Vilnius: Firidas, 2004. – 112 p.
  Projekto „Prikelkime senolių patirtį iš krašto praeities“: ekspedicijos iš Švenčionių rajono Švenčionėlių seniūnijos medžiaga. – Švenčionys: Firidas, 2004. – 115 p.
  Švenčionių krašto gamta: [albumas]. –  Vilnius: Gamtos pasaulis, 2004. – 95 p.
  2003
  Adutiškio kraštas: [straipsnių rinkinys / sudaryt. Violeta Balčiūnienė]. – Vilnius: Diemedis, 2003. – 648 p.
  Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė (1945-1950 m.) = Lithuanian partisans Vytautas region Tigras unit (1945-1950) : dokumentų rinkinys. – Vilnius : Lietuvos archyvų departamentas, 2003. – 485, [1] p.
  Mėžionių sodžiuje (Cirkliškio seniūnija, Švenčionių rajonas): Projekto "Filantropijos plėtra Mėžionių gatviniame kaime" medžiaga / parengė Vanda Stanevičienė. – Švenčionys, 2003. – 108 p.
  Pabradė: informacinis leidinys. – Kaunas: UAB “Artivija”, 2003. – 17 p.
  Senajame Modžiūnų kaime: [ekspedicijos medžiaga] / parengė Vanda Stanevičienė. – Švenčionys: Švenčionių rajono savivaldybės kultūros skyrius; Nalšios muziejus, 2003. – 50 p.
  Žeimantas, Liubomiras Viktoras. Sankt Peterburgo - Varšuvos (nuo 1907 m. Šiaurės - Vakarų) geležinkelis, 1858-1915. –   Vilnius: UGelspa, 2003. – 250 p.
  2002
  Objektas „Intrigantas“: kunigo Broniaus Laurinavičiaus gyvenimas ir veikla. – Vilnius: Katalikų akademija, 2002. – 512 p.
  Pauliukevičius, Petras. Strūnaičio kryžkėlės: istorinė publicistika. – Švenčionys: Firidas, 2002. – 168 p.
  Švenčionių krašto žydų tragedija 1941-1944 m. / Sudarė Giedrė Geniušienė. – Švenčionys: Firidas, 2002. – 79 p.
  Švenčionių rajono ekonominės ir verslo plėtros programa iki 2007 metų: informacinis leidinys. – Švenčionys: Firidas,  2002. – 192 p.
Dulda bilda skrynelas. – Utena : UAB „Utenos spaustuvė“, 2002. – 87, [5] p.
  Niezamóv, Nifanty. Synowie błękitnego nieba: tradycje lotnicze w rodzinie Żwirkòw. – Vilnius: Firidas, 2002. – 80 p.
  2001
  Profesorius Stasys Čepulis: atsiminimai apie stomatologą chirurgą S. Čepulį (1910-1989) / [sudarė Irena Balčiūnienė] . – Vilnius : Knygiai, 2001 . – 192 p.
  Juodagalvis, Jonas. Sukilėlis kunigas Anupras Labutis: Švenčionys 1831 metai. – Vilnius: Diemedis, 2001. – 31 p.
  Juodagalvis, Jonas. Švenčionys: dvaras–miestelis–miestas. – Vilnius: Diemedis, 2001. – 167 p.
  Karmonas, Antanas. Istorijos mįslės (Šiaurės Rytų Lietuva): kraštotyrinė apybraiža. – Utena: Utenos Indra, 2001. – 402 p.
  Kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino gyvenimas ir kūryba: monografija / Sud. J. Kilčiauskienė. – Kaunas: Dakra, 2001. – 199 p.
  Švenčionys per amžius skambės / [sudarė Aldona Mikštienė]. – Švenčionys: Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2001.– 43 p.
  Baranauskienė, Marija. Švogina - Žeimena.– Vilnius: Džiugas, 2000.– 29 p.
  Pasipriešinimo kovos Švenčionių krašte 1944-1953 metais: konferencijos tezės.– Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijų tyrimo centras, 2000 .– 13 p.
  1999
  Istorijos paženklinti likimai. 1948m. Švenčionių krašto tremtiniai / parengė G. Viščionytė; Švenčionių rajono savivaldybės kultūros skyrius.– Švenčionys, 1999.– 77 p.
  Reškutėnai: Reškutėnų kaimo žmonės, istorija, kultūra / Sud. Viktorija Lapėnienė.– Vilnius: Dienovidis, 1999.– 152 p.
  Švenčionių rajono bažnyčios/ Sudarė Ana Jurkevič, Gražina Garlienė, Ilona Menčinskaitė.– Vilnius: R. Paknio leidykla, 1999. – 32 p.
  1998
  Karklelis, Bronius. Vaiškūnai.– Vilnius: Diemedis, 1998.– 79 p.
  Norkūnas, Napoleonas. Reškutėnų parapijos istorija. - Trakai – Vilnius: Voruta, 1998.- 128 p.
  Švenčionių kraštas = Švenčionys region / Švenčionių rajono savivaldybės kultūros skyrius; parengė A. Jurke vič, V. Stanevi-čienė, D. Vigelienė.- Kaišiadorys: Atkula, 1998.- 32 p.
  Švenčionių rajono Sąjūdžio ir Atgimimo kronika.- Utena: UAB “Utenos spaustuvė”, 1998.- 69 p.
Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Knygų kalėdos
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas