Kraštotyros darbai

  Kunigas Jonas Skruodys – lietuvybės Vilnijoje puosėlėtojas: kunigo, profesoriaus, rašytojo, visuomenės švietėjo, kraštiečio Jono Skruodžio 130-osioms gimimo metinėms: Parodos katalogas / Parengė Danutė Bučelienė.- Švenčionys, 2012.- [32] p: iliustr.
   
  Julijonas Sinius: bibliografija: (skirta 100-osioms gimimo metinėms pažymėti) / Parengė Danutė Bučelienė, Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2011.- 36 p.: iliustr.
   
  Žadinusi meilę ir pagarbą savosios tautos vertybėms: (skirta etnologės, profesorės Pranės Dundulienės gimimo 100-čiui) / medžiagą surinko Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2010.- 27 lap.
   
  Algis Jakštas garsina Lietuvą pasaulyje, Švenčionis Lietuvoje / parengė Danutė Bučelienė.- Švenčionys, 2009.- 264 p.: iliustr.
   
  Nesenstanti poezijos versmė: (skirta Broniaus Mackevičiaus kūrybai) / sudarė Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2009.- (Tęsiamas).
   
  Su Lietuvos vardu širdy: (Sąjūdžio 20-mečiui paminėti) / medžiagą surinko Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2008.- [22 lap.].
   
  Švenčionių rajono nominantai / [medžiagą surinko Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2008.- (Tęsiamas).
   
  Pasigavau žuvelę...: (skirta Tarptautiniams meno festivaliams Švenčionyse) / medžiagą surinko Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2007.- (Tęsiamas).
   
  Švenčionių bažnyčia ir parapija XIX amžiuje / sudarė Sigitas Bukėnas, Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2007.- 62 p.
   
  Švenčionių rajono piemenų instrumentai / sudarė Regina Čičiurkienė, Aldona Mikštienė. – 2007. – 14 p. – Spausd. – Švenčionių VB, 2007.
   
  Švenčionių rajono sentikiai / sudarė Regina Čičiurkienė, Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2007.- 23 lap.: iliustr.
   
  Šventos dvaro istorija / sudarė Regina Čičiurkienė, Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2007.- 24 lap.: iliustr.
   
  Užgavėnės Švenčionių apylinkėse / Sudarė Aldona Mikštienė, Regina Čičiurkienė.- Švenčionys, 2007.- 17 lap.: iliustr.
   
  "Aš ateinu pas jus savo širdies žodžiu" (S. Sadeckaitė): [leidinys] / sudarė Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2006.- 100 p.: iliustr.
   
  Vandenų valdovė ežerų Sietuva: [skirta tarptautiniam liaudiškos muzikos ir šokio festivaliui] / sudarė Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2005.- (Tęsiamas)
   
  Lietuvą ant delno pasidėsiu: [skirta Algimanto Cimbolaičio kūrybai] / Sudarė Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2004.- 122 lap.: iliustr.
   
  Gulagų košmaro istorija: [tremtinio Vytauto Tautvaišos prisiminimai] / Sudarė Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2003.- 100 lap.: iliustr.
   
  Švenčionių krašto gyventojų kalendoriniai bei šeimos papročiai tremtyje: [diplominis darbas] / Ramunė Rumbutytė Muchlia.- Švenčionys, 2003.- 61 p.: iliustr.
   
  „Švenčionys per amžius skambės“: (katalogas, skirtas Švenčionių vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 515-osioms metinėms)/sudarė Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2003.- 15 p.
   
  Į gyvenimą per mirties lagerius: (Moisiejaus Preiso prisiminimai apie koncentracijos lagerių pragarą) /darbą parengė Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2002.- 31 lap.: iliustr.
   
  Švenčionys per amžius skambės: eilėraščiai apie Švenčionis / sudarė Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2001.- 43 p.: iliustr. 
   
„Kur gimėm, kur augom, kur žemė gimta...“: Švenčionių Viešosios bibliotekos, jos filialų, Nalšios muziejaus ir mokyklų darbų katalogas / sudarė Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2000.- 23p.
   
  Meilė – tai vieškelis į saulę...: (apie tautodailininkę Juzefą Martinkėnienę) / Parengė Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 2000.- 36 lap..: iliustr.
   
  Mokytojas – lituanistas – kraštotyrininkas: ( apie Stasį Kadzevičių) / sudarė Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 1999.- 148 lap.: iliustr.
   
  Švenčionių rajono dvarai /sudarė Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 1999.- 51 lap.: iliustr.
   
  Pretkelienė G. Švenčionių miesto kronika. I dalis – 1995. – 222 p. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1997.

   
Pretkelienė G. Švenčionių miesto kronika. II dalis – 1995. – 222 p. – Mašinr. – Švenčionių VB, 1997.
   
  Prakalbinusi ugnį ir saulę: (apie profesorę Pranę Dundulienę) / Parengė Aldona Mikštienė.- Švenčionys,1996 .-40 lap.: iliustr.
   
  „Tavo lyra visuomet skambės...“: (apie J. Sinių „Varpo „ choro vadovą / parengė Aldona Mikštienė.- Švenčionys, 1990.- 86 lap.: iliustr.

 

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas