Viktorijos Lapėnienės knyga ,,Mokytojau, leisk tau nusilenkti“ pristatyta Reškutėnų bibliotekoje

Viktorijos Lapėnienės knyga ,,Mokytojau, leisk tau nusilenkti“  pristatyta Reškutėnų bibliotekoje

Reškutėnų bibliotekoje-filiale pristatyta Nalšios muziejaus Reškutėnų filialo muziejininkės  Viktorijos  Lapėnienės knyga ,,Mokytojau, leisk Tau nusilenkti“,  išleista  leidykloje-spaustuvėje ,,Firidas“.  Reškutėnų filialo muziejininkė, mokytoja, šio krašto šviesuolė  yra  išleidusi ,,Reškutėnų mažoji kronika“ (VI dalių leidinį). Taip pat  kunigo N. Norkūno ,,Myliu, mylėjau ir mylėsiu“,  mokytojo K. Lapėno ,,Šaukiu dienas sugrįžti atgalios“ poezijos rinktines. Šioje, nesenai išleistoje  knygoje sudėti mokytojų, dirbusių Reškutėnų mokykloje prisiminimai, išleidusių į gyvenimą  gražų būrį šio krašto mokinių.

Knygos pristatymo šventę organizavo ir vedė Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos  Reškutėnų bibliotekos-filialo bibliotekininkė Dangira Lapėnaitė  bei Šventos bibliotekos-filialo  bibliotekininkė Angelė Misiūnienė, kuri atvyko su Švenčionių socialinių paslaugų dienos centro meniniu kolektyvu ,,Verdenė“ ir yra šio kolektyvo meno vadovė. Į knygos pristatymo šventę jie jungėsi su Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamu projektu ,,Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“,  projekto vadovė Oksana Teilans. Kolektyvas ,,Verdenė“ atliko muzikinius kūrinius, poezijos posmus apie gimtinę skaitė Danutė Garlienė.
Į knygos pristatymo šventę susirinko gražus būrys svečių: šioje mokykloje dirbusių mokytojų, buvusių mokinių,  kultūros ir meno atstovų, kraštiečių.
Tautodailininkas, skulptorius, rajono garbės pilietis Juozapas Jakštas iš Jukiškės kalbėjo apie Lietuvos istorijos nueitą kelią, apie knygos reikšmę, bei mokytojo vaidmenį augančios asmenybės gyvenime.
Į knygą sudėti  Reškutėnų mokykloje dirbusių mokytojų prisiminimai.  Šventėje dalyvavusios  mokytojos  Irena  Nemeikienė, Vanda Veličkienė, Janė  Petkūnienė, Nijolė Mačiulienė išsakė nuoširdžius padėkos žodžius knygos autorei, buvusiai Reškutėnų mokyklos direktorei  ir mokytojai Viktorijai Lapėnienei, dalijosi gražiais prisiminimais.
Mokytoja Janė Matuliauskaitė-Martinkėnienė mokytojavusi Vaiciukiškės pradinėje mokykloje 1958-1961 metais taip pat turėjo daug gražių ir šiltų prisiminimų apie tą laikotarpį, bei Reškutėnų kraštą.
Švenčionių rajono savivaldybės Nalšios muziejaus, Reškutėnų tradicinių amatų centro ir Reškutėnų bendruomenės centro vardu knygos sudarytoją  sveikino Janina Petkūnienė ir  Daiva Kajėnienė.
Knygos sudarytoją sveikino ir kiti  atvykę kraštiečiai, svečiai, kaimynai, linkėdami stiprios sveikatos ir gražių  naujų sumanymų, bei jų įgyvendinimo. Visiems šventėje dalyvavusiems ir Reškutėnų mokykloje dirbusiems mokytojams skambėjo muzikinis kūrinys, kurį atliko Angelė Misiūnienė.
Renginio metu buvo eksponuojama spaudinių  apie Reškutėnų kraštą paroda ,,Kur gimėm, kur augom, kur žemė gimta“. Svečiai neskubėjo skirstytis, o gražus pasibuvimas  ir bendravimas tęsėsi Reškutėnų bibliotekoje prie kavos puodelio.

Parengė Reškutėnų kaimo bibliotekos-filialo bibliotekininkė Dangira Lapėnaitė

 

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Skaitmeninio raštingumo mokymai
Prisijungusi Lietuva
Knygų kalėdos
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas