Paslaugos

Nemokamos paslaugos:

• Knygų skolinimas į namus abonemente;
• Periodiniai leidiniai, enciklopedijos, žinynai, žodynai skaitykloje;
• Atsakymai į skaitytojų užklausas: žodžiu, raštu, telefonu, elektroniniu paštu;
• Konsultacijos informacijos paieškai elektroniniame kataloge, korteliniuose kataloguose ir kartotekose;
• Informaciją apie naujausius leidinius bibliotekoje;
• Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių nestacionarinis aptarnavimas lankantis namuose;
• Literatūriniai ir muzikiniai renginiai, literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodos;
• Ekskursijos mokiniams po Viešąją biblioteką;
• Interneto paslaugos
• Specializuota programinė įranga neregiams ir silpnaregiams

Mokamos paslaugos:

      Dokumentų kopijavimas iš bibliotekoje esančių dokumentų:

 • A4 formato 1 puslapis
 • A4 formato abi lapo pusės
 • A3 formato 1 puslapis
 • A3 formato abi lapo pusės
  Dokumentų kopijavimas iš ne bibliotekoje esančių dokumentų:
 • A4 formato 1 puslapis
 • A4 formato abi lapo pusės
 • A3 formato 1 puslapis
 • A3 formato abi lapo pusės
  Dokumento spausdinimas:
 • A4 formato 1 puslapis
 • A4 formato abi lapo pusės
 • A3 formato 1 puslapis
 • A3 formato abi lapo pusės


0,10 Eur
0,15 Eur
0,15 Eur
0,20 Eur

0,15 Eur
0,20 Eur
0,25 Eur
0,30 Eur

 0,10 Eur
 0,15 Eur
 0,20 Eur
 0,25 Eur

Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ar tarptautinį abonementą

Pagal AB „Lietuvos paštas" ir siunčiančios bibliotekos įkainius

Dokumentų  įrišimas (spiralinis įrišimas A4 formatu plastikinėmis spiralėmis):

 • iki 50 lapų
 • nuo 51 iki 100 lapų
 • nuo 101 iki 200 lapų
 • daugiau nei 200 lapų

3,00 Eur
4,00 Eur
5,00 Eur
6,00 Eur.
 Skaitytojų pažymėjimo išdavimas:
 • suaugusiems 
 • mokiniams
 • pensininkams, neįgaliesiems 
 • Skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas:

 1,00 Eur
  0,70 Eur
  0,70 Eur
  2,00 Eur

Teksto surinkimas
 • iki 300 žodžių

 1 žodis 0,03, bet ne mažiau kaip 3,00 Eur

Dokumentų laminavimas:
 • A4 formato 1 lapas 
 • A5 formato 1 lapas
 • A6 formato 1 lapas


  1,30 Eur
  0,60 Eur
  0,40 Eur

Dokumentų skenavimas:
 • A4 formato 1 vaizdas 
 • A3 formato 1 vaizdas

   0,10 Eur
   0,20 Eur.

3D spausdintuvo paslaugos

 • spausdinant 0,4 mm storio sluoksnių (10 g. spausdinimo medžiagos)

   5,00 Eur

Įrangos nuoma bibliotekos patalpose:

 • multimedijos nuoma 1 val.
 • multimedijos nuoma 1 val. (kaimo bibliotekose)

   15,00 Eur
   12,00 Eur

Patalpų nuoma:

 • skaityklų patalpų nuoma komerciniams renginiams ir/ ar veiklai su įstaigai priklausančiu turtu (auditoriniai stalai, kėdės, auditorinės lentos) miestų bibliotekose 1 val.
 • skaityklų patalpų nuoma komerciniams renginiams ir/ ar veiklai su įstaigai priklausančiu turtu (auditoriniai stalai, kėdės, auditorinės lentos) kaimų bibliotekose 1 val.
 • skaityklų patalpų nuoma nekomerciniams renginiams ir/ ar veiklai su įstaigai priklausančiu turtu (auditoriniai stalai, kėdės, auditorinės lentos) miestų bibliotekose 1 val.
 • skaityklų patalpų nuoma nekomerciniams renginiams ir/ ar veiklai su įstaigai priklausančiu turtu( auditoriniai stalai, kėdės, auditorinės lentos) kaimų bibliotekose 1 val.

   20,00 Eur

   17,00 Eur

   15,00 Eur

 

   12,00 Eur

PASLAUGŲ, NUMATYTŲ 13 IR 14 PUNKTUOSE, KAINŲ TAIKYMAS

Neatlygintinai skaityklų patalpomis naudotis gali:

 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Organizacijos, vykdančios labdaringas akcijas
 • Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos
 • Švenčionių rajone kultūrinę ir neformaliojo vaikų švietimo veiklą vykdančios organizacijos
 

 

Teikiamų atlygintinų paslaugų kainos patvirtintos Švenčionių r. savivaldybės tarybos 2022 m. vasario mėn. 15 d. sprendimu Nr. T-16.

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Knygų kalėdos
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas