Naudojimosi interneto paslaugomis taisyklės

PATVIRTINTA
Švenčionių r. savivaldybės
Viešosios bibliotekos direktorės
2011 m.gegužės 23 d.įsakymu Nr.3-5-24

 

 

 

NAUDOJIMOSI INTERNETO PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

BENDROJI DALIS

1.Naudojimosi interneto paslaugomis taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Švenčionių r. savivaldybės Viešosios bibliotekos ir filialų (toliau- Bibliotekų) vartotojų naudojimosi interneto paslaugomis tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę.
2.Bibliotekų skaityklose esantys kompiuteriai skirti informacijos paieškai interneto tinkluose, bibliotekos duomenų bazėse ir kompaktiniuose diskuose (CD-ROM, DVD ir kt).
3.Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai iki 14 metų, internetu naudojasi Vaikų literatūros skyriuje.
4.Vartotojai gali naudotis tik Bibliotekose įdiegtomis kompiuterinėmis programomis.
5.Vartotojai gali naudotis Bibliotekose belaidžiu internetu, darbo laikas neribojamas.

I.VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

6.Vartotojams naudojantis interneto paslaugomis, privaloma registruotis Bibliotekoje pagal Vartotojų aptarnavimo sistemą (VRS).
7.Aptarnaujantis vartotoją bibliotekininkas vartotojui nurodo laisvą darbo vietą. Vartotojai prie kompiuterių dirba po vieną.
8.Interneto paslaugos bibliotekoje yra nemokamos:
8.1 Interneto paslaugomis Bibliotekoje nemokamai naudotis galima ne daugiau kaip 2 valandas  per dieną;
8.2 Nepilnamečiams vartotojams Bibliotekose galima naudotis interneto paslaugomis ne ilgiau kaip 2 valandas per dieną, darant 15 min. pertrauką po valandos.
8.3 Savivaldybės Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje naudotis internetu galima ne daugiau kaip 1 val. per dieną.

II. VARTOTOJO TEISĖS

9. Vartotojas įspėjęs aptarnaujantį bibliotekininką:
9.1 gali įrašyti surinktą informaciją į kompiuterinę laikmeną tam skirtuose kompiuteriuose;
9.2 gali atsispausdinti reikiamą dokumentą. Dokumento spausdinimas – mokama paslauga, teikiama pagal savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus mokamų paslaugų įkainius.
10.Vartotojuidraudžiama:
10.1 naudotis kompiuteriais ne informacijos paieškos tikslais, žaisti žaidimus, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją (žr. Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus);
10.2. įrašyti savo laikmenų duomenis lokaliame kompiuterio diske;
10.3. naudotis Interneto diskusijų forumais (IRC).

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas