Pabradės miesto biblioteka

Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
PABRADĖS MIESTO BIBLIOTEKA
Bibliotekos adresas:
Vilniaus g. 46,18177 Pabradė
Tel. (8 387) 5 43 72
Bibliotekos vedėja Gražina Dargytė
El. paštas: grazina.dargyte@svencioniuvb.lt ; pabrade@svencioniuvb.lt

Skaitytojai aptarnaujami:
Pirmadienį - penktadienį  9.00–18.00 val.
Poilsio dienos - šeštadienis, sekmadienis.
Paskutinę mėnesio darbo dieną lankytojai neaptarnaujami (metodinė diena)
Prieššventinę dieną biblioteka dirba viena valanda trumpiau.
Valstybinių švenčių dienomis biblioteka vartotojų neaptarnauja.

Bibliotekoje teikiamos mokamos paslaugos:

 • Skaitytojo pažymėjimo išdavimas;
 • Skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas (vietoj pamesto);
 • Dokumentų kopijavimas;
 • Dokumentų skenavimas;
 • Tarpbibliotekinis abonementas (spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų);
 • Teksto spausdinimas kompiuteriu;
 • Dokumentų laminavimas.

Bibliotekoje teikiamos nemokamos paslaugos:

 • Skoliname spaudinius į namus;
 • Suteikiame galimybę naudotis skaitykloje enciklopedijomis, informaciniais leidiniais;
 • Suteikiame galimybę naudotis kompiuteriniais katalogais,  internetu, duomenų bazėmis;
 • Atsakome į skaitytojų užklausas žodžiu, telefonu, internetu;
 • Konsultuojame ieškant informacijos;
 • Organizuojame literatūrinius ir kitus viešuosius kultūrinius renginius, kraštotyros, dokumentų, dailės ir kitas parodas;
 • Organizuojame vaikų laisvalaikį ir kūrybinius užsiėmimus vaikų bibliotekos žaislotekoje;
 • Rengiame virtualias parodas, edukacijas ir kitus renginius.

  Bibliotekos misija - kaupti, saugoti ir sudaryti sąlygas bendruomenei naudotis bibliotekos fondu. Atskleisti spaudos bei rašto paveldą, plėsti kultūros paveldo, meno suvokimo, mokslo pasiekimų ir naujovių pažinimo akiratį bei sudaryti palankias sąlygas bibliotekos vartotojų informacinių poreikių tenkinimui, sudarant galimybę naudotis informacijos tinklais, duomenų bazėmis.

Pagrindiniai bibliotekos uždaviniai:

 • Miesto bendruomenės informacinis aprūpinimas;
 • Kraštotyrinės ir etninės veiklos organizavimas;
 • Darbo su vaikais ir jaunimu organizavimas;
 • Svarbių laikmečio datų pažymėjimas.

APIE MIESTO BIBLIOTEKĄ

Istorija
Pabradės miesto viešoji biblioteka įsteigta 1940 m. Knygų tuo metu bibliotekoje buvo 1129. Tuo metu buvo 105 skaitytojai. Per mėnesį išduota 183 knygos. Veikė skaitykla. Vedėjavo Julija Paukštienė.
Po Antrojo pasaulinio karo Pabradės miesto biblioteka atkurta 1948 metais. Tuo metu bibliotekos fondą sudarė 240 egz. spaudinių, o bibliotekos paslaugomis naudojosi 80 skaitytojų. Per metus buvo išduodama 1800 – 1900 egz. spaudinių.
1950 metais bibliotekos spaudinių fondas žymiai padidėjo (2234 egz.), o 1955 metais bibliotekoje jau buvo 12 076 egz. grožinės ir mokslinės literatūros.
1963 metais Pabradės miesto biblioteka persikėlė į naujas patalpas Pabradės miesto Kultūros Centre.
2018 m. po beveik ketverius metus vykusios renovacijos biblioteka skaitytojams atvėrė atsinaujinusias erdves.
Švenčionių rajone veikia centralizuota bibliotekų sistema. Pabradės miesto biblioteka yra Švenčionių Viešosios bibliotekos filialas.
Pabradės miesto bibliotekos erdvės po renovacijos dar labiau prisitaikė prie vartotojų poreikių. Šiandien biblioteka – moderni ir patraukli savo bendruomenei ir stengiasi neatsilikti nuo besikeičiančių visuomenės poreikių, skatindama tiek vaikus, tiek suaugusius pamėgti biblioteką ir joje praleisti savo laiką jaukiai ir naudingai.
Patraukliausia atsinaujinusi didžiausia bibliotekos erdvė, kurioje vyksta įvairūs renginiai, susitikimai, edukacijos, seminarai, paskaitos, čia taip pat galima skaityti 21 pavadinimo naujausius prenumeruojamus bei paramos būdu įsigytus dienraščius, savaitraščius, žurnalus lietuvių, rusų kalbomis. 
    Bibliotekoje sukaupta 19583 egzempliorių ir 18077 pavadinimų pažintinių bei grožinių knygų lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių ir anglų kalbomis. Visas jas galima skolintis į namus. Pabradės m. bibliotekoje skaito 1368 informacijos vartotojai.
Bibliotekoje sukaupta 317 egz. kraštotyros fondas. Visiems besidomintiems Pabradės miesto istorija siūloma juo naudotis. Pabradės m. bibliotekoje yra parengtas ir kiekvienais metais pildomas kraštotyrinis darbas „Ilgi tremties keliai“ apie Pabradėje gyvenančius tremtinius, pildomas krašto katalogas „Mūsų miestas“, parengtas teminis aplankas „Pabradė laiko vingiuose“. Daugiau informacijos apie Pabradę galima rasti svetainėje „Vilnijos vartai“, kuri skirta Vilniaus apskrities kraštotyros informacijos sklaidai internete.
Pabradės m. bibliotekos informacinėje skaitykloje vartotojai į daugelį savo užklausų atsakymus gali rasti enciklopedijose, žinynuose, žodynuose. Šioje skaitykloje yra 10 kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams. Čia iki 2021 m. sausio mėn. vykdoma projekto „Prisijungusi Lietuva“ nemokami skaitmeninio raštingumo mokymai suaugusiems. Mokymai organizuojami 10 asmenų grupėms pagal pradedančiųjų bei pažengusiųjų mokymo programas. Šie mokymai jau padėjo daugeliui žmonių, kurie iki šiol neturėjo sąlygų įsisavinti informacinių technologijų galimybes informacijos gavimui, teikimui ir komunikavimui ir panaudoti tai savo veikloje bei kasdieniniame gyvenime. Bibliotekoje skaitmeninio raštingumo jau mokėsi nemažai Pabradės miesto vyresnio amžiaus gyventojų. Pabradės miesto bibliotekos darbuotojos visada maloniai suteiks informacines konsultacijas. Juk susirasti reikiamą literatūrą didžiuliame bibliotekos fonde ar elektroniniame kataloge (LIBIS) ne visiems yra lengva užduotis. Informacijos paieška vykdoma elektroniniuose kataloguose, Lietuvos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB), Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės archyve (CD) ir Lietuvos kultūros ministerijos lėšomis užprenumeruotose Lietuvos ir užsienio duomenų bazėse. Norėdami rasti duomenų bazes rinkitės nuorodą: http://www.svencioniuvb.lt/lt/katalogai-ir-duomenu-bazes/58

Vaikų erdvė – tai mažųjų informacijos vartotojų karalystė. Bibliotekos fonduose vaikams sukaupta 5735 egzempliorių ir 5120 pavadinimo grožinės bei pažintinės literatūros. Literatūros klasika, nuotykiai ir fantastika, paslaptingiausios istorijos ir naujausios žinios iš enciklopedijų, žinynų, žurnalų – visa tai skirta mažiesiems, žingeidiesiems informacijos vartotojams. Prenumeruojama 10 pavadinimų periodiniai leidiniai. Čia skaito 380 vaikų ir moksleivių.
Čia organizuojamos literatūrinės popietės, parodos, šventės, ekskursijos. Mažieji bibliotekos lankytojai laisvalaikį leidžia 2018 metais atsinaujinusioje žaislotekoje žaisdami „Monopolį“, „Lego“, „Puzle“, „Alias“ bei kitus stalo žaidimus.
2019 metais bibliografė Daiva Rimošaitytė mažiesiems bibliotekos vartotojams pristatė naują stalo lėlių teatrą „Pasakaitė“. Šis teatras tai netradicinis darbo metodas, kuris iškart sužavėjo renginių lankytojus, nes šio teatro nauda ta, kad renginio dalyviai ne tik klausosi pasirinkto kūrinio ar pasakos garsinių skaitymų, bet ir patys gali pasigaminti personažus bei kitas dekoracijas ir patys suvaidinti tą kūrinėlį ar pasaką. Tokiuose renginiuose atsiskleidžia visų dalyvių kūrybiniai sugebėjimai ir fantazija.

Pabradės miesto bibliotekoje dirba bibliotekininkės  Daiva Rimošaitytė, Jurgita Sondor.

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas