Teisinė informacija

Teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas
2. Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksas
3. "Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 - 2013 metų programos patvirtinimo"
4. "Dėl regionų kultūros plėtros 2008 - 2012 metų programos patvirtinimo"

Bibliotekos veikla:
1. "Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių"
2. "Dėl valstybės ir savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo"
3. Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainos
4. Naudojimosi biblioteka taisyklės
5. Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai
6. Asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje taisyklės

Bibliotekos fondas:
1. "Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo"
2. "Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo"
3. "Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms"
 
Integrali Lietuvos bibliotekų informacinė sistema (LIBIS):
1. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
2. Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai
3. Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai

Informacinės technologijos:
1. Dėl neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo
2. Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo
3. Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo
 
Kiti
1. "Dėl geriausio metų bibliotekiniko vardo suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo"
2. "Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo"

Knygų startas
Biblioteka visiems
LOVEJOB
Švenčionių rajono savivaldybė
Vilnijos vartai
Interaktivi biblioteka
FB
Graži tu mano
Regiono bibliotekų tinklaraštis
E-paveldas